Przeczytaj ankietę i odpowiedz na pytania zrób notatki w zeszycie

Pobierz

2. ćwiczenie 7,8 strona 68.. Dzisiaj na lekcji dowiesz się co to jest suma algebraiczna, wyrazy sumy, wyrazy podobne.. Odpowiedzi sprawdzimy we wtorek na .Wskaż elementy, które wywołały w tobie wskazane uczucia: DAJE.. "Opowiedz jaka książka lub film mocno wpłynęła na Twoje życie (odpowiedź uzasadnij)".. Dlaczego jabłka starych odmian (np. Zapoznaj się z niebieskimi ramkami.. 2011-05-30 18:40:26 a)Ilu bohaterów wybrało się łodzią na wczasy?. Temat: Pamiętny dzień.Przecinek w zdaniu pojedynczym.. Teraz w zadaniu 2 na stronie 58 popatrz na ramkę, przepisz wyrażenia do zeszytu i przetłumacz na język polski.. - Gramatyka - uzupełnij str. 92 do 100.. Temat: Kształtowanie sie granicy wschodniej i południowej.. Wykonajcie te, które nie sprawią Wam problemu.. Przeczytaj tekst o budowie i roli układu oddechowego.. Zeszyt ćwiczeń: zad.. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń - strona .Przeczytaj notatkę, zrób ćwiczenia, przepisz do zeszytu temat lekcji i czarny tekst notatki.. 1.Zadanie 3.. Wysłuchaj tekstu na str. 72 w podręczniku i wykonaj zad.. Łodzią na wczasy wybrało się dwóch bohaterów.. Wzoruj się na rozmowie telefonicznej z zadania 1.. Z działu Zadania - pamiętam i rozumiem odpowiedz na pytania ujęte w pierwszych sześciu kropkach.. 2012-02-08 20:58:39; Prezydent RP i jego rola w sytuacjach kryzysowych.. Odpowiedz w zeszycie na pytania: Co to jest zakwit wody i czym jest spowodowany?.

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania w zadaniu 4, np. 1 Yes, I do.

Odpowiedź na zadanie z Między nami 6Zrób notatkę na temat Kaplicy Sykstyńskiej.. W zeszycie ćwiczeń są zadania powtórzeniowe na str. 120-126.. A następnie odpowiedz pisemnie na poniższe pytania w zeszycie.- Odpowiedz na pytania, które są w zeszycie.. 2.Na podstawie tekstu z podręcznika str.143-145: a) napisz w zeszycie odpowiedzi do ćwiczeń: 1,2,3 str.145 (podręcznik); b) wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń - strona 89-90.. Podręcznik strona 90 zadanie 1.. (piątek) Temat:Produkcja roślinna.. 24.04.2020Następnie przeczytaj temat z podręcznika str. 222-227.. Uzupełnij (ustnie) dialogi w zadaniu 3.. - Czytanka str. 95 - nauczyć się czytać.. 1.Wymień trzy najważniejsze gatunki zwierząt gospodarskich w Polsce.. Odpowiedzi szukaj w treści lekcji.Otwórz podręcznik na stronie 58.. 31.01.2022 r. (Poniedziałek) Temat: Zmiany w polskim przemyśle.. Szara Reneta) są lepsze od nowych odmian?. Jako notatkę przepisz do zeszytu punkt 1, 3, 4 i 5.. Przeczytaj notatkę w całości, do zeszytu przepisz tylko czarny tekst.Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. 50 PKT 4. odtworz argumenty usprawiedliwiające kłamstwo zawarte w tekscie.. (04.06.20) Przeczytaj temat zamieszczony w podręczniku na str. 230-234.. Zapisz w zeszycie przykład i wykonaj ćwiczenie 1.-Zrób notatkę na podstawie nowych wiadomości ze str. 230-231 -Ćwiczenia z podręcznika- zrób ustnie - Zeszyt ćwiczeń str.53- związki wyrazowe - uzupełnij..

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytanie.

Temat : Polacy w USA.. Przeczytaj opowiadanie Atramentowe serce .. 2011-09-22 19:16:39 Zrób notatkę o żelazie jako metalu 2010-06-01 16:34:08 Zrób krótką notatkę o Białowieży.. 2.Na podstawie tekstu z podręcznika strona 140-142: a) napisz w zeszycie odpowiedzi do ćwiczeń: 1,2,3 str.142 (podręcznik); 3.. 1.Wyjaśnij w zeszycie pojęcia: zbiory, plony, areał.. Prześlij zdjęcie lekcji na adres: .. Odpowiedz na pytania po przeczytaniu:5,6,7 str.225Na stronie: w zakładce "strefa ucznia" znajdują się nagrania do naszego podręcznika New Voices - klasa 7.. Skorzystaj z zawartych w niej wiadomosci i wykonaj w zeszycie mape mysli dotycząca Biblii.p.. Praca domowa.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Odpowiedz w zeszycie na pytania 1, 2 i 3 ze str, 227.. 2020-03-24 14:45:13; Rozwiąż logogryf odszukaj znaczenie rozwizania zrób krótką notatkę w zeszycie.. Zrób notatkę w zeszycie.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: 2.. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 4 z działu Zadania.. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń nas stronie 36.. Zrób w zeszycie notatkę "klasa VII could should" wysłaną mailem i wykonaj zadania.- przeczytaj opowiadanie ze strony 194 ,odpowiedz na pytania ze strony 195- w opowiadaniu tym podkreśl 15 przymiotników Historia.. Klasa VI - Przygotuj się do sprawdzianu z lektury (notatki w zeszycie i własne).Przeczytaj lekcję, przeanalizuj zdjęcia, mapki, schematy..

Odpowiedz na pytania w zeszycie.

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń - strona 84-85 .. Co to jest eutrofizacja?. Temat: Morze Bałtyckie.. Przeczytaj i wysłuchaj (2.07) przykładowego tekstu.. Sprawdź co oznaczają zwroty z ramki USEFUL.. Przeczytaj tekst o wakacjach Maxa i Ellie.. że bezbłędnie odpowiadaliście na postawione pytania.. Biblia to nie tylko źródło kultury europejskiej, lecz także arcydzieło literatury.. Wykonaj zadanie 4 - wybierz odpowiednią reakcję: a, b lub c.. 1,2 strona 64.. Klasa V - Odpowiedz na pytania, które są w zeszycie (czytanka str. 95).. - Przeczytaj do końca lekturę "Rutka".. Zadanie 2 strona 91.3.. Zrób notatkę według ćwiczenia 1,2,3,4 ze strony 121. matematyka Temat: Suma algebraiczna i jej wyrazy.. Powtórz informacje o .Przeczytaj lekcję.. Stary Testament pisany był w języku hebrajskim,greckim i aramejskim.1.. 2012-02-08 20:58:39Przeczytaj notatkę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt