Wpisz odpowiednie czasowniki możliwych jest kilka rozwiązań sein haben

Pobierz

Poprawne zdania zapisz w zeszycie.. "Sein" i "haben" w Präteritum.. Ty też możesz w końcu ogarnąć gramatykę - szybciej i przyjemniej , niż Ci się wydaje.Przydatność 85% Odmiany czasownikow m.in. haben sein.. Tryby OsobyZdecydowana większość czasowników tworzy czas przeszły Perfekt za pomocą czasownika posiłkowego haben, są jednak grupy czasowników, które tworzą Perfekt z czasownikiem sein.. Alle …………….Wpisz odpowiedni czasownik we właściwej formie.W niektórych zdaniach jest możliwych kilka rozwiązań.. Możliwych jest kilka poprawnych rozwiązań.. Comics und Krimis .. 5.Wpisz w luki odpowiednie czasowniki modalne ( konnen, mussen, wollen, mogen, durfen, sollen).. Odmianę "haben" i sein" w Präsens na pewno już znasz.. Question from @Koscianki - Gimnazjum - Język niemieckiForma czasu Präteritum czasowników sein, haben, werden oraz modalnych - wybierzCzasownik - to odmienna część mowy, która nas informuje, o tym, co ktoś (coś) robi (robił, będzie robił) lub co się z kimś (czymś) dzieje (działo, będzie działo).. Osoby 2.. Możliwych jest kilka poprawnych rozwiązań.. W zdaniach 1-10 zaznacz odpowiednie czasowniki.. Rozwiń.. Możliwych jest kilka rozwiązań.. Dwa z nich podano dodatkowo.. Możliwych jest kilka poprawnych rozwiązań.. Poniżej jeszcze raz formy sein oraz haben w Präteritum: sein: Liczba pojedyncza: 1. osoba.. Czasownik "haben" i "sein" to czasowniki nieregularne..

Możliwych jest kilka rozwiązań.

Czasownik posiłkowy haben występuje w czasie Perfekt najczęściej, gdyż łączy się z nim najwięcej czasowników.. Liczby 4.. -to jeden z setek Waszych komentarzy.. Czasy 3.. Tematy: 1.. Najprościej zapamiętać je poprzez dobrą znajomość użycia czasownika posiłkowego sein, wówczas odgadnięcie pozostałych przypadków jest łatwe.. CZASOWNIKI: sitzen, liegen, hangen, stehen 1.Im Computerraum_______12 Computer.Wybierz właściwe dokończenia zdań.. "Z tym e-bookiem nie da się nie zrozumieć gramatyki!". Są to : czasowniki oznaczające ruch, zmianę kierunku, przemieszczanie się, np. gehen (iść), laufen (biegać), fliegen (latać )1 Wpisz odpowiednie wyrazy.. 5 Ich bin / sitze / stecke auf dem Stuhl.Napisz dwa wypracowania w czasie przeszłym (czasowniki posił.. 2. osoba.Czasownik "haben" jest jednym z 3 czasowników posiłkowych (tych co pomagają stworzyć zdanie) -pozostałe dwa to sein (być) oraz werden (stać się, zostać).. Urodziny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt