Przeczytaj poniższe minidialogi które z podanych odpowiedzi a-c is the new

Pobierz

Co mu odpowiesz?. Zaloguj.. Książki.. 1.2.Przeczytaj poniższe opisy sytuacji w języku polskim.. ), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób.. Uzupełnij poniższe minidialogi (5.1.-5.3. w języku angielskim, tak aby tekst był spójny i logiczny.. ), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób.. Przeczytaj teksty (1.-4.).. Jak zapytasz , co się stało?. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Z‰podanych odpowiedzi A, B i‰C wybierz właściwą wypowiedź jednej z‰osób.. W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru, np. od A do E. Szkola edukacja.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.. Z PODANYCH ODPOWIEDZI A, B, C WYBIERZ WŁAŚCIWĄ WYPOWIEDŹ JEDNEJ Z OSÓ.. Y: _____Uzupełnij poniższe minidialogi (5.1.-5.3.. Wybierz i zaznacz tylko jedną odpowiedź.. Zadanie 5.. Czas na rozwiązanie jest do 3.04.2020 1 Przeczytaj wiadomości tekstowe.. Teksty do zadań od 1. do 4. zostaną odtworzone z płyty CD.. Zakreśl literę A, B albo C.. Nie używaj korektora.. 4 Uzupełnij poniższe minidialogi (4.1-4.4), wybierając brakującą odpowiedź jednej z osób.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.a: Oh, please, I'll come back at 9 p.m.. a z zamiłowania tłumaczka literatury anglojęzycznej..

Przeczytaj poniższe minidialogi 1-3.

Zakreśl literę A, B, C albo D. MISTER MOUSTACHE.. Do każdej z nich dopasuj właściwą reakcję a-e.. Przyjaciółka wygląda na zasmuconą.. Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwe uzupełnienie wypowiedzi .. Wygrałeś/Wygrałaś ostatnie zawody lekkoatletyczne.. Odpowiedź na zadanie z Focus 2.. ), wybierając spo-śród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób.. Kolega nie może wyjechać z Tobą i Twoimi rodzicami na weekend, tak jak planowaliście, ponieważ jego mama jest chora.Próbny egzamin gimnazjalny z Nowź Erź ńzyk angielski - poziom podstawowy 2 z 10 Zadanie 1.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Zakreśl literę A, B lub C.. Przedmiot.. Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę punktów, którą można uzyskać.. (0−5) Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. 2.Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i wyraźnie wpisz obok poprawną.. 2.a: .. b: I don't know.5Przeczytaj tekst.. Wpisz właściwą literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Zakreśl literę A, B lub C.. Z podanych odpowiedzi a,b i c wbierz właściwą reakcje.. ), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób.. 9.Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1.1.-1.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. Zakreśl literę A, B lub C.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst..

Uzupełnij poniższe minidialogi, wybierając brakującą wypowiedź jednej z osób.

), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób.. ), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób.. ), wybierając spośród podanych .Przeczytaj tekst.. 1 Przeczytaj tekst.. Can I help you?Uzupełnij poniższe minidialogi (1.-3.. Zakreśl literę A .6.. Z podanych odpowiedzi a, b, c wybierz właściwą wypowiedź .ODPOWIEDŹ 4.1 E 4.2 D 4.3 C 4.4 A. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Przeczytaj poniższe minidialogi.. Przeczytaj poniższe minidialogi.. Zarejestruj.. Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały zaznaczone lub wpisane zgodnie z poleceniem i umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Z podanych odpowiedzi A, B lub C wybierz właściwą reakcję.. Zakreśl literę A, B albo C. Zakreśl literę A, B albo C.. Powodzenia .. 5.2.Uzupełnij poniższe minidialogi (5.1.-5.3.. Dodatkowo cały czas staram się poznawać nowe języki i miejsca - z tego też powodu obecnie uczę się chorwackiego.. 3.PRZECZYTAJ PONIŻSZE MINIDIALOGI.. Uwaga!. Uzupełnij poniższe minidialogi (5.1.-5.3.. ), wybierając spośród podanych opcji brakującą wypowiedź jednej z osób.. ), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób.. Z podanych odpowiedzi a, b i c wybierz właściwą, zgodną z treścią poszczególnych wiadomości..

Przeczytaj poniższe minidialogi.

Kolega pyta cię o wrażenia po zwycięstwie.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E).. Y: ___.Zajmuję się nauczaniem angielskiego od czterech lat.. Która z podanych odpowiedzi (A-C) poprawnie uzupełnia wypowiedź?. Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwe uzupełnienie wypowiedzi.. Zadanie 6.. Uwielbiam podróże .Uzupełnij poniższe minidialogi (1.1.-1.3.. DODAJ + Język angielski.. Nie używaj korektora.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwe .BUzasadnienie: "detached house" to dom wolno stojący, dlatego może w okolicy nie być sąsiadów.. Y: _____Zdecyduj, które z podanych zdań są zgodne z treścią nagrania (T), a które nie (F).. Do moich pasji można także zaliczyć żeglarstwo oraz szycie.Rozwiąż zadania i prześlij odpowiedzi w formacie word.. Zakreśl literę A, B albo C. Uzupełnij poniższe minidialogi (5.1.-5.3.. "Uzupełnij poniższe minidialogi (5.1.-5.3.. ), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1.1.-1.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. (0-3) Uzupełnij poniższe minidialogi (6.1.-6.3.). X: Can I speak to Amanda?• Pamiętaj, że błędne odpowiedzi mogą zawierać wyrażenia lub pojedyncze wyrazy występujące również w zdaniu, na które masz zareagować..

Przeczytaj poniższe wypowiedzi 1-4.

Zakreśl literę A, B albo C.. Sklep.. Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przeczytaj poniższe minidialogi.. I liceum..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt