Przeczytaj dialog uzupełnij luki wyrazami z ramki functional language box

Pobierz

Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. After watching 6 Uzupełnij informacje na temat zamku w Warwick.. Zadanie 3 - posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania 45_Brainy_WB_kl.6.mp3 .. 6. środki transportu i miejsca, podróżowanie, zakwaterowanie, ekwipunek, wakacje, wskazywanie drogi, czasowniki złożone, zwroty, słowotwórstwo: formy odczasownikowe z końcówką -ing.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. 4. przeczytaj dialog na głos.. 3. sprawdź odpowiedzi słuchając nagrania 2.29.. W każdą lukę wpisz jeden wyraz tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. b. Uzupełnij tabelkę.. 3Lekcja 34 Difficult situation Przeczytam tekst z materiału do zajęć nr 1, wypiszę słowa, których nie znam oraz sprawdzę ich znaczenie Na podstawie przeczytanego tekstu rozwiążę quiz (materiał do zajęć 1) Materiał doNov , · Uzupełnij luki w zdaniach 9194 zgodnie z treścią tekstu spróbuj rozwiązać w zeszycie zadania 4 i 5 str 198 z podręcznikaWitamy na zalicznet!Przeczytaj .Zadanie 1 - uzupełnij zdania wyrazami z ramki i zaznacz czy dane wyrażenie dotyczy zgody czy też jej braku.. Cztery z nich zostały podane dodatkowo I nie pasują do żadnej luki.Połącz wyrazy 1-5 z wyrazami a-e tak, aby utworzyć nazwy czynności.. Plisss mam to na jutroUzupełnij luki zgodnie z treścią zdań wyjściowych..

uzupełnij wyrazami z ramki.

palisadą obronne podgrodziu bagnach grody wałami fosą władca Korzystając z zamieszczonych określeń, opisz wskazane elementy grodu.. Question from @Andrzej881 - Szkoła podstawowa - Język angielskizadanie otwarte: uzupełnianie luk.. czas Past Continuous; zaimki wskazujące i osobowe; zaimek bezosobowy you, formy dzierżawcze.Poszedles do restauracji w której chcesz spróbować dan kuchni rosyjskiej porozmawiaj z kelnerem zapisz dialog.. Uwaga!. Zadanie 2- uzupełnij dialog wyrażeniami z naszej ramki oraz wyrażeniami których używamy mówiąc o propozycji.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.1 Uzupełnij tekst.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (10.1.-10.7.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.. 4 Josh is ____ real trouble now.Przeczytaj zdania i uzupełnij je odpowiednimi wyrazami tak.. 69 Zapisz w zeszycie pełne nazwy czynności, używając wyrazów z ramki np.: 1. read music Ex.. Podano dwa wyrazy dodatkowo.. LITTLE _____food for vegetarians here.Wewnątrzszkolna instrukcja organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty.. Instrukcje.. Jeden wyraz podany jest dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. (0— 7) Przeczytaj tekst..

Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

jeden wyraz z ramki w odpowiedniej for­ mie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij dialog wyrazami z ramki w odpowiedniej formie., go, not go, , play, rain, team, train, Mike: Where's Rob?. To już wszystkie na dziś ćwiczenia.5 Obejrzyj film jeszcze raz i uzupełnij poniższe zdania wyrazami z ramki.. Jeden wyraz zostat po­ dany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Z kolei na __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ mieszkali kupcy i rzemieślnicy, pracujący na potrzeby księcia i mieszkańców grodu.. Uzupełnij tabelę wpisując elementy uzbrojenia wojów we właściwe kolumny.Przeczytaj dialog Uzupełnij luki właściwymi wyrazami.. Question from @Kociak1007 - Szkoła podstawowa - Język niemieckiOpublikowany in category Język angielski, 06.09.2020 >> ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt