Utwórz formy imiesłowów czasu przeszłego podanych czasowników

Pobierz

To dla mnie bardzo ważne.. Dodaj przedrostek ge- oraz przedrostek -t lub -et.. Wyróżniamy dwa rodzaje imiesłowów przymiotnikowych: imiesłowy przymiotnikowe czynne zakończone na -ący, np. pisz ący - 'ktoś, kto pisze'; używamy ich po .1.. W języku niemieckim występują dwa typy imiesłowów.. Muszę mieć to zadanie dobrze odrobione.Imiesłowy przysłówkowe dzielimy na: a) współczesne ~ tworzymy je od czasu teraźniejszego ~ posiadają zakończenie: - ąc Przykład IDĄC do sklepu spotkałem kolegę.. Dodaj przedrostek ge- oraz przyrostek -t lub -et.. W razie potrzeby skorzystaj ze słownika.. •tanzen- ___tanz___.Utwórz formy imiesłowów czasu przeszłego podanych czasowników (Partizip II) i zapisz je.. Utwórz formy imiesłowów czasu przeszłego od następujących czasowników .. ;)Zadanie.. Następnie uzupełnij nimi dialog.Trzy imiesłowy nie pasują do dialogu (Pierwsza część polecenia jest zrobiona, trzeba tylko dopasować czasowniki do luk) -gehort.. przym.. Partizip II od czasownika nieregularnego kończy się zazwyczaj na -en.. Czasowniki słabe Imiesłowy czasu przeszłego pochodzące od czasowników regularnych tworzymy dodając: • do tematu czasownika końcówkę -t oraz przedrostek -ge (czasowniki proste i czasowniki złożone rozdzielnie) • do tematu czasownika końcówkę -t (czasowniki złożone .Imiesłowy w języku niemieckim.. SIEDZĄC na wykładzie, myślałem, że zasnę..

Utwórz formy imiesłowu czasu przeszłego podanych czasowników.

Utwórz imiesłowy czasu przeszłego od podanych czasowników oraz podaj ich znaczenie.. Utwórz formy imiesłowów czasu przeszłego od podanych czasowników i utwórz z nich 3 zdania oznajmujące i 3 pytające ( lesen, trinken, geben, aufsthen, Utwórz formy imiesłowów czasu przeszłego od podanych czasowników i utwórz z nich 3 zdania oznajmujące i 3 pytające ( lesen, trinken, geben, aufsthen, telefonieren, i mam tutaj .Napisz formę imiesłowu czasu przeszłego podanych czasowników:MACHENFOTOGRAFIERENEINKAUFEN.. .Utwórz imiesłowy czasu przeszłego (po niemiecku) podanych czasowników: gratulieren,- montieren, - illustrieren,- kontrollieren,- studieren, - probieren,- faszinieren,- funktioneren,- Z góry dzięki :) Odpowiedz.. rozwiązane.. Jak brzmią formy bezokolicznika od podanych imiesłowów czasu przeszłego ?. Podczas tworzenia im.. czyn.. NIEMIECKI.. +0 pkt.Wpisz imiesłowy czasu przeszłego (Partizip Perfekt) podanych czasowników.. J. niemiecki - DAJE NAJ ZA WSZYSTKO !. Question from @SunZool - Gimnazjum - Język niemieckiUtwórz formy imiesłowów czasu przeszłego od następujących czasowników .. -gemacht.Hej ;) Proszę o uzupełnienie!. Proszę czekać..

Utwórz formy imieslowu czasu przeszlego podanych czasowników.

b) uprzednie ~ tworzymy je od czasu przeszłego ~ posiadają zakończenia: - łszy - wszy Przykład Nie ZNALAZŁSZY drogi, wróciłem do domu.1.. zadanie 3C ze strony 30 Znajdź w tekście formy imiesłowów czasu przeszłego podanych czasowników.. rozwiązane.. 30.03.2014 o 17:42 rozwiązań: 1. gehabt Czasowniki słabe o zakończeniu -iren .Tworzenie imiesłowów czasu przeszłego Partizip II.. W wielu z nich dochodzi jednak także do zmiany w rdzeniu.. Następnie utwórz z nimi zdania w czasie przeszłym Perfekt.. Używamy czasownika posiłkowego (najczęściej "haben" ) w odpowiedniej formie oraz imiesłowu Partizip II, znajdującego się na końcu zdania, np.: kochen (gotować) - Ich habe Suppe gekocht.. Utwórz formy czasu przeszłego: wzi ąć (1.os.. Są to imiesłów czasu teraźniejszego (Partizip Präsens zwany także Partizip I) oraz imiesłów czasu przeszłego (Partizip Perfekt znany także jako Partizip II).Mimo skomplikowanej nazwy ich tworzenie oraz użycie jest niezwykle proste.Partizip II: czasowniki nieregularne.. Następnie w zeszycie utwórz z nimi zdania w czasie przeszłym Perfekt.. Polub to zadanie.. Również imiesłowy czasu przeszłego ( Partizip II) od większości czasowników nieregularnych zaczynają się przedrostkiem ge-.. (Ugotowałem zupę.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt